Tanıtım

Enformatik Bölümü, T.C. Yüksek Öğretim Kurulunun 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı gereğince Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak 13 Ocak 1998 tarihinde kurulmuş olup, Kurucu Bölüm Başkanı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dursun Saraydın atanmıştır. 1999 - 2017 Yılları arasında Bölüm başkanlığı Yrd.Doç.Dr. Orhan CERİT tarafından yürütülmüştür. 06.02.2017 tarihinden itibaren Bölüm Başkanlığı görevi Yrd.Doç.Dr. Mustafa ERSOY tarafından yürütülmektedir.

Bölümün kuruluş amacı;

  • Bilgisayar eğitimine yönelik, gerekli örgütlenmeler ve düzenlemelerin yapılması,
  • Bilgisayar derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesi,
  • laboratuarlarımızın ders için kullanımı dışında, öğrencilerimize internet hizmeti verebilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir

T.C. YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulunun 97.19.1429 sayılı kararı gereği, Enformatik Bölümümüzce açılmış bulunan Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (1+2)0 ve Temel Bilgisayar Bilimleri (2+2)3 dersleri 1999/2000 Eğitim/Öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, Üniversitemizin tüm Fakülte ve Yüksek Okulları bölümlerinde yaygınlaştırılarak açılmıştır. Anılan dersler, ilgili bölümlerin haftalık ders programlarının uygunluğuna bağlı olarak, öğrencilerimizin eğitim sürelerinin özellikle ilk yılında ve/veya en geç ikinci yılında alabilecekleri şekilde düzenlenmiş ve böylelikle, eğitimlerinin geri kalan süresi içinde üniversitemiz bilgisayar olanaklarından daha efektif yararlanmaları, eğitimleri süresince çeşitli işleri için (bitirme projeleri, ders/deney raporları yazımı, grafiksel/matematiksel çözümlemeler, istatistik, internet erişimden yararlanabilme v.b.) daha bilinçli ve deneyimli olarak bilgisayar kullanabilmeleri amaçlanmıştır. İlgili birimlerin olanaklarının elvermemesi durumunda, öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere kurulmuş bulunan ve öğrenciye açık toplam 40 bilgisayarın bulunduğu 2 adet laboratuarımız Mayıs 1999 ayından itibaren İnternet erişimine de açılmış olup, yukarıda söz konusu edilen dersler kapsamında verilmesi zorunlu İnternet kullanımı ile ilgili konular da, laboratuarımızdan yararlanan öğrencilerimize uygulamalı olarak verilebilmektedir. Sunulan hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesinin yanısıra, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında da bilgisayara dayalı çalışmalarını yürütebilmeleri amacıyla, mevcut laboratuarlarımızın kapasitelerinin artırılması ve yeni ek laboratuarlar kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.